Dokumenter, skemaer og bilag

 Oversigt over de tilgængelige dokumenter

 


 

 

Målbeskrivelse og Portefølje/Logbog 

Målbeskrivelse 2014 2010 2007 2004
Portefølje/logbog 2014 2010 2007 2005

 

Faglig Profil

Angivelse af de egenskaber, som er væsentlige for en læge, der stiler mod specialet Intern Medicin:Reumatologi. Bruges i forbindelse med ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesforløb. Faglig Profil 2014

 

 

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne er opdelt efter uddannelsesregion, vær opmærksom på at der kan være forskellige uddannelsesprogrammer til det samme hoveduddannelsesforløb, alt afhængig af hvilken version det er. Dette er markeret med et årstal.

Region Syd  
Svendborg  2009
Esbjerg - OUH  2009
Gråsten  2008
OUH - Gråsten  2011
Svs - OUH  2009

 

Region Nord - Nye hoveduddannelsesforløb    
Aalborg - Århus 2009 2004
Hjørring - Århus 2009 2004
Århus - Randers - Århus - Silkeborg *  
Århus - Horsens - Århus - Silkeborg *  
Silkeborg - Viborg - Århus - Silkeborg *  
Silkeborg - Vest - Århus - Silkeborg *  

* Der er endnu ikke udarbejdet uddannelsesprogrammer for de 4 nye forløb

Region Nord - Ældre hoveduddannelsesforløb
Holstebro - Århus 2010 2004
Viborg - Århus 2004  
Randers - Århus 2009 2004
Silkeborg - Århus 2009 2004
Silkeborg - Århus - Viborg 2009  

 

Region Øst
Forløb 1
Gentofte - Gentofte - Holbæk - RH TA - Gentofte
 mangler
Forløb 2
Hvidovre - Hvidovre - Frederiksberg  - Næstved - Hvidovre
 mangler
Forløb 3
Bispebjerg - Gentofte - Gentofte - Hørsholm - Bispebjerg
 mangler
Forløb 4
Gentofte - Gentofte - Bispebjerg - RH TA - Speciallæge praksis - Gentofte
 mangler
Forløb 5
Hvidovre - Hvidovre - Special læge praksis - RH TA - Køge - Hvidovre
 mangler
Forløb 6
Glostrup - Hvidovre - Hvidovre - RH TA - Glostrup
 mangler
Forløb 7
Gentofte - Gentofte - Frederiksberg  - Frederiksberg  - Gentofte
 mangler

 

 

Bilag og attester

Bilag A - Introduktionssamtale

Bilag AP - Uddannelsesplan

Bilag B - Justeringssamtale

Bilag BP - Opfølgning af uddannelsesplanen

Bilag C - Slutevalueringssamtale

Bilag D - Den uddannelsessøgende læges vurdering af uddannelsesstedets uddannelsesfunktion

 

Attestation for gennemført forskningstræning

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse

 

 

Bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, BEK nr 1257 af 25/10/2007

Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen, VEJ nr 9153 af 01/04/2011