Terminologi

Nedenstående er en direkte afskrift af Sundhedsstyrelsens brev vedrørende terminologien i den nye speciallægeudddannelse.

Januar 2007

I forbindelse med implementeringen af den nye speciallægeuddannelse, jf. Bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003, anvendes en række begreber som beskrives herunder.

Terminologi

Definition og beskrivelse

Introduktionsuddannelse

1-årig ansættelse som introduktion til specialet (almen medicin ½ år).
For de kirurgiske specialer er der fælles introduktionsuddannelse og for de intern medicinske specialer er der fælles introduktionsuddannelse.

Hoveduddannelse 4-5-årigt uddannelsesforløb afhængigt af speciale, som forudsætning for opnåelse af speciallægeanerkendelse.
 • Uddannelsesforløb

Beskrivelse af de ansættelser, herunder obligatoriske kurser og obligatorisk forskningstræning samt evt. fokuserede ophold, som udgør hoveduddannelsesforløbet.

 • Fokuserede ophold

Ophold af timers til højst en måneds varighed på anden afdeling eller i praksis med henblik på opnåelse af konkrete kompetencer.

 • Generelle kurser

Ledelse, administration & samarbejde (LAS), kommunikation og pædagogik

 • Specialespecifikke kurser

Indeholder emner målrettet specialer.

Målbeskrivelse

Samlet beskrivelse af uddannelsen i et givent speciale. Angiver hvilke kompetencer, der skal erhverves i løbet af uddannelsen samt forslag til læringsstrategier og evalueringsmetoder. 

Portefølje

Samling af dokumenter, der dels understøtter læringsprocessen, dels tjener til dokumentation. Lægens Uddannelsesbog er den elektroniske udgave af porteføljen. 

Speciallægeanerkendelse 

 

 • Logbogen

Den del af porteføljen, der er til brug for underskrift af erhvervede kompetencer og som dokumentation herfor. 

 • Kursusdokumentation

Dokumentation for gennemførte kurser.

 • Forskningstrænings-dokumentation

Dokumentation for gennemført forskningstræning.

 

Hjælperedskaber 

 
 • Læringsdagbog

Dagbog, hvor lægen kan indføre egne notater vedrørende hændelser/cases 

 • Læringskontrakt

Skriftlig overenskomst mellem vejleder og den uddannelsessøgende vedrørende indhold, tidsplan, ansvar for vejledning og læring af en enkelt eller flere kompetencer i målbeskrivelsen. Kan anvendes ved manglende progression i henhold til uddannelsesplanen. 

 • Hjælpeskema

Skema til brug for læring og evaluering, fx kompetencekort 

Øvrige elementer 

 
 • Uddannelsesprogram

En beskrivelse af de kompetencer, der skal erhverves i det enkelte element af uddannelsesforløbet, dvs. en konkretisering af målbeskrivelsen således at det fremgår i hvilket element af uddannelsesforløbet den enkelte kompetence skal opnås. Indeholder tillige beskrivelse af lærings- og evalueringsmetoder. For hvert uddannelsesforløb foreligger et uddannelsesprogram, der er godkendt regionalt 

 • Uddannelsesplan

Individualisering af uddannelsesprogrammet til den uddannelsessøgende læge således at indsatsområder er identificeret og der foreligger en plan for hvornår og hvordan kompetencerne konkret erhverves på det enkelte uddannelsessted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.