Kurser i hoveduddannelsen

Den teoretiske del af hoveduddannelsen er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul. Sundhedsstyrelsen har udmeldt i ny vejledning, at de generelle kurser i Ledelse Administration og Samarbejde (LAS) afløses af de generelle kurser i Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse (SOL).

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er ansvarlige for de generelle kurser: SOL1 (tidligere LAS I) og SOL3 (tidligere LAS II) samt forskningstræningsmodulet.

Sundhedsstyrrelsen er ansvarlig for SOL 2 (tidligere LAS III).

Dansk selskab for intern medicin arrangerer den intern medicinske del af de speciale specifikke kurser, men Dansk reumatologisk selskab arrangerer den reumatologiske del af de speciale specifikke kurser.


Generelle kurser

SOL 1

(tidligere LAS I)

SOL 1 skal gennemføres inden for de første 12 måneder af hoveduddannelsen.

Region Nord , Region Syd , Region Øst

SOL 2

(tidligere LAS III)

SOL 2 kurserne afholdes som 3-dages internatkursus på Park Inn Copenhagen Airport Hotel. Der er individuel tilmelding til SOL 2.

Se Sundhedsstyrrelsens hjemmeside for nærmere information og tilmelding.

SOL 3

(tidligere LAS II)

Region Nord , Region Syd , Region Øst

 

 

 

 

 

 

 

 


Forskningstræningsmodul

I henhold til § 10 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007, Bekendtgørelse om uddannelse til speciallæger skal der indgå et forskningstræningsmodul i den lægelige videreuddannelse til speciallæge, som er obligatorisk for alle læger i hoveduddannelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med forskningstræningen.

Det overordnede formål med forskningstræningen er dog at opøve kompetence i at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræningsmodulet er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis.

Forskningstræningen gennemføres som et forløb af 20 dages varighed fordelt på 10 dages teori og 10 dage til udarbejdelse af et selvstændigt projekt. De 20 dage, der afsættes til forskningstræningen, skal være sammenhængende halve eller hele dage. Af den lægefaglige indstilling vedrørende forskningstræning (se kolonne til venstre) fremgår, hvilke konkrete kompetencer fra de enkelte specialers målbeskrivelse, som forventes opnået i forskningstræningen.

Forskningstræningsmodulet skal som udgangspunkt gennemføres i løbet af 12 måneder og skal være afsluttet senest 6 måneder før afslutning af hoveduddannelsesforløbet.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse afholder forskningstræningsmodulet, og deraf følger at der er væsentlige forskelle i mellem de 3 regioner. Der henvises til de 3 forskellige hjemmesider for nærmere information. 

Region Nord, Region Syd, Region Øst


Specialespecifikke kurser - Intern Medicin

Dansk selskab for intern medicin (www.dsim.dk)  arrangerer i forbindelse med hoveduddannelsen et teoretisk uddannelsesprogram omfattende 6 teoretiske tværfaglige speciallægekurser. Kurserne afholdes i øst- og vestdanmark. DSIM har en kursusoversigt så man kan se hvornår fremtidige kurser ligger

  • Kursus i rationel farmakoterapi og medikamentel iatrogenese (2 dage)
  • Kursus i akut medicin og intensiv terapi (4 dage)
  • Kursus i psykiatri og neurologi for intern medicinere (2 dage)
  • Kursus i rationel klinisk beslutningsteori (2 dage)
  • Kursus i onkologi for intern medicinere (2 dage)
  • Kursus i den ældre patient (2 dage)

 

Specialespecifikke kurser - Reumatologi

Den specialespecifikke kursusrække i hoveduddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi er fordelt over hele hoveduddannelsesforløbet, så 1. delkursus ligger så tidligt som muligt i forløbet og 5. delkursus sent i det 5-årige uddannelsesforløb. Det tilstræbes at kursus 1 tages i år 1, kursus 2 i år 2, kursus 3 i år 3 og kursus 4 og 5 i år 4. De uddannelsessøgende vil i god tid få tilsendt information om deres kursusplan (ca. 3 mdr. før kursusstart).

Der er en fast tidsplan for de specialespecifikke kurser. Alle kurserne ligger hvert år i de samme uger som nævnt nedenfor. Alle kurserne løber fra mandag til torsdag i de respektive uger. YR arrangerer et aftenskursus hver tirsdag i forbindelses med et kursus.

Delkursus 1 uge 39 Kursusleder er Lene Dreyer, og det foregår på Gentofte Hospital. Det er et praktisk orienteret kursus med bl.a. global ledundersøgelse, ekstremitets- og rygundersøgelse. Program
Delkursus 2 uge 6 Kursusleder er Ulrik Tarp, og det foregår på Århus Sygehus, Nørrebrogade, Århus. Det består af 2 dage med inflammatorisk reumatologi og 2 dage med non-inflammatorisk reumatologi, inkl. UL. Program
Delkursus 3 uge 41 Kursusleder er Annette Schlemmer, og det foregår i Ålborg. Det består af 1 dag non-inflammatorisk reumatologi, 2 dage ryg og 1 dag med rehabilitering og socialmedicin. Program
Delkursus 4 uge 9 Kursusleder er Jan Pødenphant, og det foregår på Gentofte Hospital. Det består af 3 dage inflammatorisk reumatologi og 1 dag med billeddiagnostik. Program
Delkursus 5 uge 37 Kursusleder er John Bonde Knudsen, og det foregår på Odense Universitetshospital. Det består af en blanding af det hele, og kursisterne har mulighed for at påvirke indholdet ved at foreslå emner, der findes mangelfuldt belyst i de øvrige kurser. Program

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Hovedkursusleder

Afdelingslæge Birte S. Juul
Regionshospitalet Silkeborg, medicinsk afdeling

 

Kursusrækken 2011

Kursets navn: delkursus 1
Dato for kursus:26-29.september 2011
Sted: Gentofte Sygehus
Delkursusleder: Annette Hansen
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kursets navn:delkursus 2
Dato for kursus:7-10. februar 2011
Sted: Århus Sygehus
Delkursusleder: Ulrik Tarp
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kursets navn:delkursus 3
Dato for kursus: 10-13.oktober 2011
Sted: Ålborg Sygehus
Delkursusleder: Annette Schlemmer
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kursets navn:delkursus 4
Dato for kursus: 28. februar-3.marts 2011
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder:Jan Pødenphant
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kursets navn: delkursus 5
Dato for kursus: 12-15. september 2011
Sted: Odense Sygehus
Delkursusleder: John Bonde Knudsen
Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.