Hvem er Yngre Reumatologer?

Yngre Reumatologer er en faglig, videnskabelig organisation af "reumatologer på vej". Tilsvarende organisationer findes indenfor næsten alle videnskabelige specialer. Enhver yngre læge, der er reumatologisk interesseret kan være medlem. Ligeledes kan reumatologisk interesserede medicinstuderende være medlemmer.

Yngre Reumatologer's organisatoriske arbejde varetages af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen søges sammensat af repræsentanter fra hele landet.

Yngre Reumatologer er talerør for "reumatologer på vej" i FAYL, DRS og den reumatologiske speciallægeorganisation DRFO.

 

Hvorfor være medlem af YR?

Yngre Reumatologer er et forum, hvor "reumatologer på vej" kan lære hinanden at kende ud fra uddannelsesmæssige, videnskabelige og sociale indfaldsvinkler.

Yngre Reumatologer prioriterer uddannelse meget højt.

Yngre Reumatologer bidrager til den faglige identitet og stolthed.

Yngre Reumatologer arrangerer faglige kurser for sine medlemmer til en favorabel pris, hvor vi også lægger stor vægt på det sociale aspekt.

Yngre Reumatologer styrker og udvikler specialet.