YRs foredragskonkurrence

Foreningen af Yngre Reumatologer afholder årligt med stor succes en foredragskonkurrence for medlemmerne af Yngre Reumatologer. Det foregår på Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde, hvor 5 udvalgte abstracts præsenteres mundtligt. Ved bedømmelsen bliver der lagt vægt på såvel det indsendte abstracts faglige standard og strukturering som deltagerens evne til under den mundtlige præsentation at fremstille emnet i en præcis og lettilgængelig form.