Tidligere vindere

I 1999 stiftede Yngre Reumatologer en pris til årets bedste reumatologiske uddannelsesafdeling. 

Kåringen finder sted på baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger via et spørgeskema.

Prisen har fra starten haft et uhøjtideligt, lidt humoristisk præg, men fornemmelsen af at forfodsindlægget er blevet efterstræbt, kan kun glæde Yngre Reumatologers bestyrelse. Formålet var netop, at sætte fokus på yngre lægers uddannelse. Reumatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital har doneret en flot vandrepokal: en sugekop til vacuumbehandling, samt en indbundet bog, hvori alle prismodtagere bliver indtegnet.

Tidligere vindere: 

1999: Gråsten Gigthospital

2000: Delt mellem Gråsten Gigthospital og Reumatologisk afdeling, Århus Kommunehospital

2001: Reumatologisk afdeling, Bispebjerg hospital

2002: Reumatologisk afdeling, Viborg-Kjellerup Sygehus

2003: Gråsten Gigthospital 

2004: Reumatologisk Afdeling Odense

2005: Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus  

2006: Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus 

2007: Reumatologisk afdeling, Bisbebjerg hospital

2008: Reumatologisk afsnit, Regionshospitalet Randers

2009: Reumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

2010: Furesø Reumatologerne

2011: Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital

2012: Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital 

2013: Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

2014: Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

2015: Reumatologisk Afdeling, Silkeborg Sygehus

2016: Afsnit for Højtspecialiseret Reumatologi, Rigshospitalet, Blegdamsvej

2017: Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital


Den Gyldne Pelotte 2003

For 6 år siden stiftede Yngre Reumatologer en pris til årets bedste reumatologiske uddannelsesafdeling. Første år fik Gråsten Gigthospital prisen, andet år blev den delt mellem Gråsten Gigthospital og Reumatologisk afdeling, Århus Kommunehospital, tredje år gik prisen til Reumatologisk afdeling, Bispebjerg hospital, fjerde år tilfaldt den gyldne pelotte Reumatologisk afdeling, Viborg-Kjellerup Sygehus og i 2003 fik Gråsten Gigthospital prisen for tredje gang. Kåringen finder sted på baggrund af medlemmernes tilbagemeldinger via et spørgeskema. Prisen har fra starten haft et uhøjtideligt, lidt humoristisk præg, men fornemmelsen af at forfodsindlægget er blevet efterstræbt, kan kun glæde Yngre Reumatologers bestyrelse. Formålet var netop, at sætte fokus på yngre lægers uddannelse. Reumatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital har doneret en flot vandrepokal: en sugekop til vacuumbehandling, samt en indbundet bog, hvori alle prismodtagere bliver indtegnet. 

Image

Gråsten Gigthospital - Vinder af den gyldne pelotte 2003

Image

Gråsten Gigthospital - Bedste reumatologiske uddannelsesafdeling i 2003


 

Den Gyldne Pelotte 2004

Efter i flere år, at have været med i opløbet, lykkedes det endelig for Reumatologisk Afdeling Odense, at vinde den gyldne Pelotte.
Du og dine kollegaer, er hvert år med til at afgøre hvem der skal have æren af denne uddannelsespris. Vi håber at i også i årene fremover, vil finde lige så værdige modtagere, som Odense har været i 2004.

Image

Reumatologisk Afdeling Odense - Bedste reumatologiske uddannelsesafdeling i 2004


 

Den Gyldne Pelotte 2005

Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus 

Palle Holck, ovl., Ole Kudsk Jensen, ovl., Ulrich Fredberg, led. ovl., Søren Holst Jensen, ovl., Ebbe Ebbesen, R1, Torkel Ellingsen, R1, Birthe Stær Juul, H-læge, Jakob Astrup, H-læge, Mette Yde Dam, I-læge, Charlotte Kyed, reuma-sgpl., Ingrid Jensen, reuma-sgpl. og Maria Lorba Nielsen, sekr. 


Den gyldne Pelotte 2008

Medicinsk afdeling, Reumatologisk afsnit, Regionshospitalet Randers takker for tildelingen af årets Yngre Reumatologers Uddannelsespris - Den Gyldne Pelotte.

Det var med stor overraskelse og glæde, at vi her på medicinsk afdeling, reumatologisk afsnit, Regionshospitalet i Randers erfarede, at vi i år 2008 af yngre reumatologer i Danmark var blevet fundet værdige til at modtage Yngre Reumatologers Uddannelsespris - Den Gyldne Pelotte.
I den anledning vil vi gerne give en kort præsentation af vores afdeling.
Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers, er en af landets største medicinske afdelinger med ca. 187 senge. Afdelingen modtager uselekterede patienter indenfor de intern medicinske specialer fra det tidligere Århus Amts nordlige region og Djursland med et optageområde på ca. 230.000 personer. Der er omkring 11.700 indlæggelser om året og 37.000 patienter ses i ambulatorier og daghospitaler. Hvert af de medicinske grenspecialer har tilknyttet ambulatorium og daghospital.
Der er ansat ca. 70 læger i afdelingen - 25 overlæger, 4 afdelingslæger og ca. 45 yngre læger. Afdelingen deltager i den kliniske del af studenterundervisningen ved Århus Universitet. Der er tilknyttet 4 kliniske lektorer. Der er uddannelsesstillinger i basisuddannelsen, introduktionsstillinger i intern medicin og hoveduddannelsesforløb i almen medicin samt de interne medicinske specialer: reumatologi, kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, infektionsmedicin og geriatri. Inden for hver af de intern medicinske grenspecialer er der mindst ansat en grenspecialiseret speciallæge. Vagtteamet består af 4 forvagter/mellemvagt, 2 bagvagter i tilstedeværelsesvagt og overlæger i beredskabsvagt. Afdelingen modtager alle medicinske sygdomme. Vagtarbejdet indeholder derfor et betydeligt uddannelsesmæssigt potentiale og det tilstræbes derfor at vagtholdet er dimensioneres efter, at der i vagten er tid til refleksion, konferering og feedback fra mere erfarne kollegaer.
Hvert speciale-afsnit er bemandet med et team bestående af overlæger, afdelingslæger og yngre læger med forskelligt kompetenceniveau - herunder basislæger. Der er daglig morgen-teamkonference, hvor alle læger tilknyttet afsnittet deltager. De yngre læger tilknyttes i moduler de enkelte afsnit. Hoveduddannelseslægen tilknyttes skiftende afsnit af 3-4 måneders moduler. I eget subspeciale vil lægen være tilknyttet længere tid.
Reumatologisk afsnit har pt. ansat 4 overlæger, 3 læger i reumatologisk hoveduddannelsesforløb samt 4 specialerelaterede sygeplejersker og fysioterapeuter. Sengeafsnittet har pt. 18 senge, hvor i gennemsnit 20 % af patienterne er speciale relaterede og resten er almen intern medicinske patienter. Der er til sengeafsnittet tilknyttet et daghospitals afsnit. Og der er et stort reumatologisk ambulatorium, et idrætsmedicinsk ambulatorium og et ryg ambulatorium. Afdelingen har tre ultralydsscannere, som bruges flittigt i den daglige diagnostik og behandling.
Der er i afdelingen for hver ny læge planlagt formaliseret introduktion og den yngre læge tildeles en hovedvejleder og en fadder. Fadderen er en læge fra eget vagtlag, hvis opgave det er, at hjælpe den nyansatte til rette i den første tid med praktiske råd og vejledning. Foruden læring ved deltagelse i de forskellige team-, vagt- og specialekonferencer afholdes løbende formaliseret undervisning for alle afdelingens læger - fortrinsvis i medicinske emner.
Da reumatologien ved Regionshospitalet Randers er en naturlig integreret del af den store medicinsk afdeling, er der for den yngre reumatolog rigtig gode muligheder for læring af samarbejde på tvær af specialerne, idet der dagligt er fælles konferencer og et tæt samarbejde mellem de enkelte afsnit. Derved sikres, at patienter dagligt kan vurderes i et tværfagligt forum, hvor flere medicinske grenspecialer er repræsenteret.

Selve hoveduddannelsen i reumatologi ved Regionshospitalet Randers er en kombinationsstilling, hvor de første 20 måneder foregår på Regionshospitalet Randers (primært erhvervelse af interne medicinske kompetencer), de næste 20 måneder på reumatologisk afdeling U, Århus Universitetshospital og de sidste 20 måneder på Regionshospitalet Randers (primært fokus på erhvervelse af reumatologiske kompetencer).
Med udgangspunkt i det konkrete kliniske arbejde opnår hoveduddannelseslægen løbende sine nødvendige kompetencer. Hensigten er, at daglige kliniske erfaringer løbende implementeres til læring og sammen med vejleder og ældre kollegaer relateres til specifikke uddannelsesrelaterede kompetencer, som skal opnås. Med henblik på den konkrete uddannelse og udvikling af lægelige kompetencer tages der udgangspunkt i de for specialet formulerede uddannelsesprogrammer, logbøger og kompetencekrav. Der lægges vægt på, at den enkelte i sit daglige kliniske arbejde tænker uddannelse og at den kliniske arbejdssituation kan relateres til læring og opnåelse af givne kompetencer. Det er derfor vigtigt, at den yngre læge har et præsent overblik over hvilke kompetencer han/hun skal opnå i sin konkrete uddannelse og således løbende kan relaterer disse til konkrete kliniske situationer.
For at disse præmisser i det daglige kan udmøntes i konkret uddannelse tilstræber vi i afdelingen en struktur, der sikre mulighed for mesterlærer. At der omkring den yngre læge er en tilgængelig speciallæge for instruktion, råd og vejledning. Dette forsøger vi praktisk ved at opbygge arbejdsfunktionerne omkring teams, hvor der er både overlæger og yngre læger tilstede og hvor det praktiske arbejde planlægges.
Vi søger således i den praktiske hverdag løbende, at skabe grundlag for mødet og interaktionen mellem yngre og ældre medicinske kollegaer og at skabe et miljø, der inddrager og ansvarliggør den enkelte, således at så mange som muligt kan bidrage til arbejdet med at forstå, diagnosticer og behandle vores patienter. Vi tilstræber at ældre kollegaer (overlæger) ved sin adfærd, som rollemodeller udviser respekt og interesse for hinanden, professionalisme, høj faglig standard og stolthed, at det er tilladt, at sige noget forkert og at humor er nødvendig i en travl hverdag.
Vi håber meget, at vi også fremover, over for aktuelle og kommende yngre reumatologer, vil kunne leve op til de meget rosende ord, som afdelingen er blevet givet i forbindelse med indstillingen. Der er selvfølgelig fortsat mange uddannelsesfunktioner i afdelingen, som kan trænge til yderligere tidsmæssige ressourcer og det er en konstant udfordring, at bruge de ressourcer, vi har, bedst muligt. Det er en daglig opgave, at justere og tilpasse en travl produktiv medicinsk afdeling, således at der i den daglige praksis skabes mulighed for og opnås uddannelse og udvikling til glæde for både yngre som ældre kollegaer.

Med venlig hilsen


Overlægerne ved medicinsk afdeling, reumatologisk afsnit, Regionshospitalet Randers,
Thomas Hahn, Martin Bak, Henrik Simonsen og Peter Mosborg Petersen

Reuma_afd_RC.jpg


 


Den Gyldne Pelotte 2009

I år var der to afdelinger - meget forskellige afdelinger, som stod lige, og vi har derfor valgt at Pelotten i år deles mellem:

 Reumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

 Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske afdelinger i Danmark. Afdelingerne vurderes på:

1.     Den formaliserede undervisning

2.     Muligheden for supervision

3.     Muligheden for selvstændigt arbejde

4.     Forskningsmuligheder

5.     Arbejdsmiljø

6.     Arbejdstilrettelæggelse

7.     Sidste års julefrokost

8.     Muligheden for at se specialepatienter

Som noget nyt har vi desuden valgt at vi hvert år vil fokusere på et nyt uddannelsesrelevant emne - og I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

Nævn nogle nye gode uddannelsesmæssige tiltag på din afdeling og beskriv hvorfor netop din afdeling skal have tildelt den Gyldne Pelotte.

Silkeborg får prisen pga. sin vedvarende gode uddannelsesmæssige standard. Alle besvarelser fra Yngre læger beskriver god stemning, fremragende muligheder for supervision og for at se specialepatienter. Det er bestemt ikke noget tilfælde at Silkeborg er så gode til at rekruttere yngre læger som de er - der bliver virkelig gjort en stor indsats. Afdelingen har i alle årene fået gode evalueringer fra yngre læger og det er imponerende at afdelingen formår at bevare den høje uddannelsesmæssige standard.

I besvarelserne fra Aalborg berettes også om god stemning, gode muligheder for at se specialepatienter, fine muligheder for supervision samt fokus på den formaliserede undervisning. MEN Aalborg får især prisen pga. de mange gode nye uddannelsesmæssige tiltag. Afdelingen har indført faste uddannelsesdage for alle yngre læger i uddannelsesstillinger. Dvs. 1-2 skemalagte dage om måneden, som den yngre læge kan bruge til f.eks. de krævede skriftlige opgaver, se pt. sammen med ældre kolleger og få udført de "strukturerede observationer i klinikken" samt sætte sig på til dobbeltfunktioner indenfor områder, hvor man gerne vil tilegne sig flere kompetencer. Der er desuden indført et et ledsambulatorium for yngre læger, hvor der samles patienter der skal have lavet ledpunktur - på den måde får de yngre læger hurtigt rutinen i disse procedurer. Ambulatoriet er placeret på dage, hvor der er ældre kolleger i "nabospor" i ambulatoriet, som kan supervisere. Aalborg er på få år gået fra en afdeling med mange ubesatte uddannelsesstillinger til en afdeling med fuldt besatte hoveduddannelsesforløb. Det skyldes utvivlsomt de mange gode uddannelsesmæssige tiltag.

Bestyrelsen YR

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, modtog sammen med Reumatologisk afdeling, Ålborg Sygehus, Yngre Reumatologers pris - Den Gyldne Pelotte - for landets bedste uddannelsesafdeling. Det er 3. gang Medicinsk afdeling i Silkeborg modtager prisen, og vi er blevet både glade og meget beæret hver gang.
Den reumatologiske sektor i Silkeborg er en integreret del af en stor Medicinsk afdeling, hvor alle 9 medicinske specialer er repræsenteret i afdelingen. Vi har ansat 8 seniorer reumatologer og 4 reumatologiske hoveduddannelseslæger samt et vekslende antal yngre reumatologer "in spe" i introduktionsstillinger og uklassificerede stillinger.
Medicinsk afdeling satsede for flere år siden meget målrettet på uddannelsen af yngre læger, blandt andet ved at etablere parallel-ambulatorier, hvor en senior og en yngre læge har samme funktioner i ambulatorier placeret ved siden af hinanden. Der er bl.a. én bestemt ugedag med 3 parallelle ultralydambulatorier, mens der andre dage er parallelspor i idrætsmedicin (sammen med ortopædkirurgerne), i inflammatoriske lidelser og i ryglidelser i Rygcentret, der består af et reumatologisk-, et kirurgisk- og et forskningscenter.
Inden for idrætsmedicinen har afdelingen etableret skriftlige samarbejdsaftaler med nogle af de omkringliggende eliteklubber, blandt andet seniorafdelingen i fodbold i Brabrand IF og Århus Fremad fra henholdsvis 1. og 2. division og Skovbakken i damedivisionen samt Viby IF's ungdomsafdeling. Vores yngre læger er holdlæger, og klubberne betaler bl.a. lægernes idrætsmedicinske uddannelser og tillader, at andre yngre læger kommer med ud i klubberne i uddannelsesøjemed. Til gengæld kan de yngre læger tage uafklarede skadede spillerne "med hjem på afdelingen" til undersøgelser og ultralydscanninger under supervision. Nogle af afdelingens yngre reumatologer er tilknyttet landsholdene i fodbold under DBU. Vi har været glade for, at en reumatologisk afdeling uden for Region Midt (Vejle) har etableret samme ordning, hvor vi stiller ekspertise til rådighed med henblik på supervisering af de uafklarede spillere.

 

Silkeborg11.JPG

Medicinsk afdeling i Silkeborg har i Regions Midtjyllands akutplan fået til opgave at fungere som "eksperimentarium" for udvikling af evidensbaserede udviklingsprojekter, der skal skabe hensigtsmæssige patientforløb med henblik på at omdanne akutte indlæggelser til ambulante forløb. Med henblik på dette opbygges i øjeblikket er forskningsmiljø med etablering af en forskningsfond og et forskningsråd i hospitalsregi samt ansættelse af en reumatologisk forskningsansvarlig overlæge. Der er etableret flere PhD-forløb i afdelingen, og det er målet, at alle yngre reumatologer i afdelingen skal tilbydes deltagelse i forskningsprojekter, evt. på PhD-niveau, i forbindelse med H-forløbene. Afdelingen deltager i multicenterstudier, egne studier og har (eller er ved at etablere) forskningsmæssigt samarbejde med afdelinger i Bispebjerg, Århus, Ålborg og Gråsten.
Afdelingen største force er imidlertid, at det har været muligt at samle et 2-cifret antal yngre læger omfattende aktuelle H-læger, I-læger samt tidligere eller nuværende klinisk basislæger og studenter, der har interesse i reumatologi, og som deltager i afdelingens undervisningsseancer, der regelmæssigt er placeret om eftermiddagen og omfatter fælles spisning. Rekrutteringen var for år siden en overlægeopgave, men er nu i stort omfang blevet noget de yngre reumatologer selv klarer, lige som mange undervisningsseancer og sociale arrangementer udspringer fra samme gruppe.
Det er alle afdelingens lægers ubetingede vurdering, at prioriteringen af uddannelse af yngre læger er en god investering - så tak til Yngre Reumatologer for tildelingen af Den Gyldne Pelotte, men først og fremmest for, at de med deres initiativ har været med til at bringe fokus på yngre lægers uddannelse.

De reumatologiske overlæger Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.

Silkeborg22.JPG


Regionshospitalet Silkeborg


 Den Gyldne Pelotte 2010

Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark.

 1.  Afdelingerne vurderes på: 

 2.  Den formaliserede undervisning

 3. Muligheden for supervision

 4. Muligheden for selvstændigt arbejde

 5. Forskningsmuligheder

 6. Arbejdsmiljø

 7. Arbejdstilrettelæggelse

 8. Sidste års julefrokost

 9. Muligheden for at se specialepatienter

Som noget nyt har vi de seneste 2 år fokuseret på et nyt uddannelsesrelevant emne - og I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

Som uddannelsessøgende læge skal man have opfyldt en del kompetencer herunder skriftlige rapporter og strukturerede observationer i klinikken. Nævn nogle tiltag på dit uddannelsessted som gør det muligt at få opfyldt kompetencerne, og som du kan anbefale andre steder at implementere.

Og hvad så - hvem vinder?

Furesø Reumatologerne - Finn Johansen

Udover at score højt indenfor alle de nævnte kategorier, så har den uddannelsessøgende læge der har evalueret stedet også beskrevet en hverdag, hvor uddannelse er tænkt ind på mange niveauer.

Udover en udførlig liste over de patienter han har set de første måneder, og som bredt dækker lidelser i bevægeapparatet skriver han blandt andet:

Jeg har selv fulgt patienterne op med kontroller og afslutter som regel efter 3. til 5. besøg.

Aller UL undersøgelser gemmer jeg som jeg senere bliver superviseret i af Finn Johansen.

Har jeg problemer kalder jeg på Finn som inden 5 minutter kigger med og undersøger patienten.

5 gange om ugen kan jeg booke tid hos Finn, så vi sammen ser patienten.

Jeg har set flere patienter med bevægeapparats problemer end jeg har set de første 6 år af min karriere som læge.

Hver torsdag er der sat 1½ time af hvor Finn gennemgår et anatomisk område fra top til tå, med alle tilhørende test.

Jeg har aldrig lært så meget i mit liv som her.

TILLYKKE TIL FURESØ REUMATOLOGERNE

Mette Holland-Fischer

Yngre Reumatologers bestyrelse

 Pelotte10

Mange Tak for tildelingen af den Gyldne Pelotte.

Det er en stor ære for mig at modtage denne hædersbevisning, som jeg tager som et udtryk for stor respekt for det arbejde der laves i speciallægepraksis.

Jeg har kæmpet i 10 år for at indføre ophold i speciallægepraksis som en del af uddannelsen i Reumatologi. Der har været opbakning til mine tanker, men det har ikke været muligt at fravriste nogen afdelinger blot ½ år til dette, før der begyndte at ske omvæltninger i Region Hovedstaden. Da de 2 adskilte afdelinger på Rigshospitalet blev slået sammen, kunne de pludselig ikke opfylde kravene i logbogen, hvorved der blev en mulighed for at flytte de uddannelsessøgende til speciallægepraksis. Dette krævede dog accept af mine uddannelsesplaner og min kliniks patientflow mhp opfyldelse af portefølgen i Uddannelsesrådet og derefter accept i Regionen. Herefter kunne jeg selv få lov til at betale for en ekstra arbejdsplads med klinikindretning og en 1/3 af den uddannelsessøgendes løn. Kontrakten kom i hus kort før den første uddannelsessøgende Lars Otto Olsen indfandt sig 1/9-2009.

Jeg havde lavet et intensivt uddannelsesprogram med 6 heldages undervisning. Den almindelige praksisdrift blev gennemgået og Lars Otto blev indviet i den logistik der får en speciallægepraksis til at hænge fornuftigt sammen. Herefter blev samtlige regioner gennemgået med alle relevante tests. Senere gennemgik vi sammen en masse patienter, hvor jeg først demonstrerede undersøgelse og behandling af nogle patienter, hvorefter Lars Otto undersøgte superviseret og senere selvstændigt. Om morgenen blev dagens patienter gennemgået ud fra henvisning eller tidl journal og de relevante tests og behandlingsstrategier repeteret. Hvis der opstod problemer var konsultationsrummene lige ved siden af hinanden og jeg kunne hurtigt træde hjælpende til. De dage jeg ikke var tilstede, trådte Bjørn Christau hjælpende til ved problemer. Senere evaluerede vi patienterne og snakkede om hvad der gik godt og hvad der gik galt. Der var også mulighed for at sætte patienter til fælles undersøgelse. En gang om ugen var der undervisning om forskellige emner.

Det var en stor oplevelse at vække denne uddannelseslæges begejstring for denne del af faget, idet han begejstret kunne berette hvor meget han lærte hver dag.

Efter 12 år i speciallægepraksis kan undersøgelse og behandling godt blive lidt triviel rutine. Men denne begejstring som Lars Otto udviste for de ting vi kunne i speciallægepraksis, glæden ved at se en masse tilfredse patienter og faktisk at kunne hjælpe patienterne, smittede af på mig, og medførte naturligvis en frugtbar symbiose.

Man går ofte træt hjem, men med en god følelse i maven. Lars Otto udbrød tit: "er det allerede fyraften", "man bliver jo helt høj af dette her", "jeg lærer jo noget nyt hver dag".

Hvis man vil, kan man lære rigtig meget i speciallægepraksis, Man ser en masse patienter, og der skal arbejdes, men det er ikke kedeligt.

Jeg håber rigtig mange vil få en god oplevelse i speciallægepraksis, og vi vil arbejde for at udvide tilbuddet til også at gælde uddannelseslæger i andre regioner.

Finn Johannsen

Reumatologisk speciallægepraksis

Furesø-reumatologerne


Den Gyldne Pelotte 2011

Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark. Afdelingerne vurderes på:

 • Den formaliserede undervisning
 • Muligheden for supervision
 • Muligheden for selvstændigt arbejde
 • Forskningsmuligheder
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdstilrettelæggelse
 • Sidste års julefrokost
 • Muligheden for at se specialepatienter

Hvert år vælger vi desuden et nyt uddannelsesrelevant emne, som vi spørger ind til. I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

 • Hvilke muligheder er der på din afdeling for ”struktureret observation i klinikken”?

I år har rigtig mange sendt pelotteskemaer ind – og i alt 9 afdelinger er repræsenteret i besvarelserne. Der er mange roser – men også afdelinger hvor meget nok kan gøres bedre. Blandt dem der scorer højest er (udover årets ”Pelotte-afdeling”) Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk (hvor specielt den uddannelsesansvarlige overlæge Birgitte Hansen fremhæves), Gråsten Gigthospital og Svendborg Sygehus.

Men hvilken afdeling bliver så Årets Bedste Reumatologiske uddannelsesafdeling?

Ja – det gør en afdeling, der udover at score højt på alle ovenstående punkter også får rosende kommentarer med på vejen på grund af mange nye tiltag.

De uddannelsessøgende skriver: Der er indført uddannelsesdage på afdelingen. Så kan man på forhånd, sammen med sin vejleder, lægge en plan for hvilke SOKKER (strukturerede observationer i klinikken) man skal have godkendt og så koble sig på den/de relevante speciallæger på sin uddannelsesdag.

Der er skabt en flyverlæge (en af speciallægerne), der 1-2 dage om ugen har et afkortet program og dermed mulighed for at supervisere i længere tid. Det fungerer godt.

Således går Den Gyldne Pelotte i år til:

Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital, NBG.

Tillykke

Mette Holland-Fischer

Yngre Reumatologers bestyrelse

pelotte2012


Den Gyldne Pelotte 2012

Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark. Afdelingerne vurderes på:

Den formaliserede undervisning

Muligheden for supervision

Muligheden for selvstændigt arbejde

Forskningsmuligheder

Arbejdsmiljø

Arbejdstilrettelæggelse

Sidste års julefrokost

Muligheden for at se specialepatienter

Hvert år vælger vi desuden et nyt uddannelsesrelevant emne, som vi spørger ind til. I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

Er karrierevejledning en naturlig del af vejledersamtalerne og den daglige uddannelse på din afdeling?

I år har rigtig mange sendt pelotteskemaer ind – og i alt 14 uddannelsessteder er repræsenteret i besvarelserne. Der er mange roser – men også steder hvor meget nok kan gøres bedre. Blandt dem der scorer højest er (udover årets ”Pelotte-afdeling”) Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk, Reumatologisk Afdeling, Hjørring Sygehus og Reumatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

Men hvilken afdeling bliver så Årets Bedste Reumatologiske uddannelsesafdeling?

Ja – det gør en afdeling, der udover at score højt på alle ovenstående punkter også scorer særdeles højt, når det gælder karrierevejledning.

Således går Den Gyldne Pelotte i år til:

Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital

Tillykke.

Mette Holland-Fischer


Den Gyldne pelotte 2013

Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den
gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske
uddannelsessteder i Danmark. Afdelingerne vurderes på:

Den formaliserede undervisning

Muligheden for supervision

Muligheden for selvstændigt arbejde

Forskningsmuligheder

Arbejdsmiljø

Arbejdstilrettelæggelse

Sidste års julefrokost

Muligheden for at se specialepatienter

Hvert år vælger vi desuden et nyt uddannelsesrelevant emne, som vi
spørger ind til. I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

Hvad gør i
på jeres afdeling for at sikre at uddannelsesplanerne kommer ud af skuffen, og
bliver et værktøj til at sikre bedre uddannelse?

Afdelingerne evalurers ved brug af et elektronisk spørgeskema. I
år blev i alt 15 af landets 23 reumatologiske afdelinger repræsenteret gennem 48 indsendte evalueringsskemaer.

Den vindende afdeling blev,

Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel

Om afdelingen blev blandt andet skrevet:

"En energisk ledende overlæge og en vedholdende
uddannelsesansvarlig overlæge som sørger for at der bliver fulgt op på
planerne. "

"De visiterende overlæger fordeler de ny henviste patienter på en
god måde, så alle får deres kompetencer opfyldt og også personlige
interesseområder kan tilgodeses. "

På vegne af afdelingen modtog en tydelig berørt ledende overlæge
Claus Rasmussen diplom og pokal.

Tillykke
 
Niels Lomborg
Næstformand, Yngre Reumatologer

 

Pelotte2013

 

 


 

 

Den Gyldne pelotte 2014

Den gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark. Afdelingerne vurderes på:

Den formaliserede undervisning

Muligheden for supervision

Muligheden for selvstændigt arbejde

Forskningsmuligheder

Arbejdsmiljø

Arbejdstilrettelæggelse

Sidste års julefrokost

Muligheden for at se specialepatienter

Hvert år vælger vi desuden et nyt uddannelsesrelevant emne, som vi spørger ind til. I år er alle blevet bedt om at svare på følgende:

Hvor gode er de seniorer overlæger på din afdeling til spontant at lære fra sig eller demonstrere patienter.

Afdelingerne evalurers ved brug af et elektronisk spørgeskema. I år blev i alt 18 af landets 23 reumatologiske afdelinger repræsenteret gennem 55 indsendte evalueringsskemaer.

Blandt dem der scorede højest i år var – Hjørring, Odense og Slagelse.

Den vindende afdeling med topkarakterer blev,

Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Om afdelingen blev blandt andet skrevet:

Der er kommet en ny spiller på banen! En veritabel højdespringer på pointskalaen, der er drevet af præstationsfremmende midler i form af entusiasme, forandringsvilje og en vedvarende indsats fejer konkurrenterne til side.

I denne afdeling,

-mødes man af speciallægernes glæde over, at der er yngre læger som skal undervises.

-er der et fokuseret introduktionsprogram, der med fokuseret og slavisk sigter på at gøre den nyankommne godt klædt på til at udfylde sin rolle. Det er meget udbytterigt og uden sidestykke til hvad undertegnede tidligere har oplevet.

-er der skemalagt supervision første og sidste halve time på dagen (samme speciallæge, som også kan tilkaldes løbende p.n. i løbet af dagen), hvor dagens program diskuteres ("tænk på dette", "jeg plejer at gøre sådan, når...", "denne type patienter har ofte..." osv. Og sidst på dagen udover "hvordan gik det så" meget ofte også mere generel læring. Dette blev fastholdt gennem hele opholdet, og meget lærerigt, med så meget sparring og mesterlære!

-bliver man gentagne gange "forstyrret" i sit ambulatorium, når en af speciallægerne henter en, undskylder til ens patient, der må vente, mens man tages med ind for at se et særligt illustrativt objektivt fund, billede på ultralyd eller på anden vis lærerig patientpræsentation.

-inviteres man med selvfølgelighed med til årsmøde, kursus osv.

-har man sit eget flotte kontor inklusiv ultralydsscanner.

På vegne af afdelingen modtog en meget glad og berørt Tommy Frisgaard Øhlenschlæger diplom og pokal.

Tillykke

Niels Lomborg

Formand, Yngre Reumatologer

 Pelotte 2014 s-1  
Pelotte 2014 s-2  

 400400

Den Gyldne Pelotte 2015

Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark. Evalueringerne gennemføres som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse og spørgsmålene var i år ændret lidt i forhold til tidligere. Afdelingerne blev vurderet på kvaliteten af den formaliserede undervisning, oplevelsen af muligheden for supervision, muligheden for at få fri til at deltage i kurser og kongresser, den kollegiale stemning mellem yngre læger og speciallæger og det sidste sociale arrangement. I år havde vi lagt vægt på at medlemmerne skulle beskrive de bedste uddannelsestiltag på deres afdeling.

Afdelingerne evalueres ved brug af et elektronisk spørgeskema. I år blev i alt 13 af landets 23 reumatologiske afdelinger repræsenteret gennem 46 indsendte evalueringsskemaer.

I år var 3 afdelinger blandt topscorerne. Heriblandt Bispebjerg, som vandt sidste år. Vi er rigtig glade for, at Bispebjerg ikke hviler på laurbærrene, men fortsætter det gode arbejde for at fremme uddannelsen.

I toppen var der tæt løb mellem 2 afdelinger, som begge fik pæne ord med på vejen.

Den afdeling, der fik næstflest point, var Odense. Om Odense blev blandt andet følgende fremhævet.” Vi har en særdeles engageret, omhyggelig, og inspirerende uddannelsesansvarlig overlæge. Af gode tiltag blev nævnt parallelle ambulatorier hvor 1.reservelæger og overlæger sidder i tilstødende lokaler, der været et UL-kursus, hvor alle læger har været ambulatoriefrie i 2 dage til undervisningen, de yngres ambulante tider er udvidet fra 20 min til 30 min, der er gode muligheder for forskning og professoren er meget engageret. ”

Om den afdeling, der fik flest point, blev blandt andet følgende fremhævet. ”Der er et veltilrettelagt uddannelsesforløb med fokus på det væsentlige for næsten speciallæger, de er en fast daglig supervisionslæge som alene er afsat til supervision og modellen prioriteres meget højt i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen. For de som ønsker det, er der mulighed for udvekslingsaftaler med andre afdelinger med relevant specialerfaring. Afdelingen har stort fokus på forskning for yngre læger og overlægegruppen er altid åben for forslag om forskningsaktiviteter. Der er to ugentlige biologiske konferencer hvor vanskelige patienter kan diskuteres med alle tilstedeværende speciallæger samt en røntgenkonference hver anden uge. Der er et godt arbejdsmiljø og gode lokaler. ”

Den afdeling der vinder Pelotten 2015 er,

Reumatologisk afdeling, Silkeborg Sygehus.

Diplom, blomster og pokal blev modtaget af to meget stolte overlæger, Tove Lorenzen og Ulrik Fredberg.

Niels Lomborg, formand, Yngre Reumatologer

 

P15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Gyldne Pelotte 2016

Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark. Evalueringerne gennemføres som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Afdelingerne bliver vurderet blandt andet på kvaliteten af den formaliserede undervisning, oplevelsen af muligheden for supervision, muligheden for at få fri til kurser og kongresser ogden kollegiale stemning. Desuden spørges der til de bedste uddannelsestiltag i afdelingen.

Afsnit for Højtspecialiseret Reumatologi, Rigshospitalet, Blegdamsvej, blev årets vinder med 68,3 point ud af 70. Af særlige uddannelsestiltag nævnes indførelsen af superviseret stuegang, hvor der af og til er en speciallæge med hele dagen, og man modtager god feedback.

I kommentarerne nævnes det store uddannelsesmæssige udbytte af konferencerne og den formaliserede undervisning med artikelgennemgang tre gange om ugen og længerevarende undervisning hver torsdag, der går på skift blandt alle afdelingens læger.

Professor Søren Jacobsen var til stede ved årsmødet og fik overrakt prisen.

Niels Lomborg og Laura L. Johnsen

Yngre Reumatologer

Den Gyldne Pelotte 2017

Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark

Prisen blev i år tildelt Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitets Hospital begrundet i følgende: Undervisning 2 gange om ugen – udfra devisen alle underviser alle. Afdelingen har fået indført er en kultur hvor undervisning og supervision er en naturlig del af hverdagen. Herunder tiltag hvor der kan bookes tid til superviseret konsultation med patient hos en speciallæge og parallel ambulatorier. 

Pelotten compr